Topolski, Łukasz (2023) „Wpływ mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybrane parametry jakości energii elektrycznej oraz pracę agregatów w sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia”, Energetyka Rozproszona, (4), s. 41–62. doi: 10.7494/er.2021.4.41.