Piech, K., Hanzelka, Z. i Dybowski, P. (2023) „Klastry energii – szanse i bariery rozwoju. Podsumowanie badania ankietowego. Część 3: Instytucje zainteresowane rozwojem energetyki rozproszonej w Polsce”, Energetyka Rozproszona, (4), s. 7–17. doi: 10.7494/er.2021.4.7.