Nowak, W. (2020) „Małe urządzenia kogeneracyjne do zastosowania w budownictwie jedno- i wielorodzinnym oraz obiektach użyteczności publicznej”, Energetyka Rozproszona, (2), s. 71–77. Dostępne na: https://journals.agh.edu.pl/er/article/view/4724 (Udostępniono: 18kwiecień2024).