Nowak, Wojciech. 2023. „Układy Poligeneracyjne Do Skojarzonej Produkcji Energii Elektrycznej, ciepła I chłodu”. Energetyka Rozproszona, nr 4 (sierpień):63-70. https://doi.org/10.7494/er.2021.4.63.