Nowak, Wojciech. 2020. „Małe urządzenia Kogeneracyjne Do Zastosowania W Budownictwie Jedno- I Wielorodzinnym Oraz Obiektach użyteczności Publicznej”. Energetyka Rozproszona, nr 2 (czerwiec):71-77. https://journals.agh.edu.pl/er/article/view/4724.