Nowak, Wojciech. 2020. „Układy Poligeneracyjne Do Skojarzonej Produkcji Energii Elektrycznej, ciepła I chłodu”. Energetyka Rozproszona, nr 2 (czerwiec):61-69. https://journals.agh.edu.pl/er/article/view/4723.