Dudek, M. (2023). Czy wodór może być magazynem i nośnikiem energii w budownictwie?. Energetyka Rozproszona, (9), 45–49. https://doi.org/10.7494/er.2023.9.45