Suwała, W., Wyrwa, A., & Tokarski, S. (2023). Ścieżki transformacji polskiej energetyki. Energetyka Rozproszona, (9), 7–16. https://doi.org/10.7494/er.2023.9.7