Adamiec, E., & Jarosz-Krzemińska, E. (2022). Korzyści środowiskowe i zdrowotne jako efekt realizacji polityki klimatycznej i rozwoju energetyki rozproszonej. Energetyka Rozproszona, (8), 61–67. https://doi.org/10.7494/er.2022.8.61