Będkowski-Kozioł, M. (2022). Regulacja prawna w zakresie budowy i eksploatacji linii bezpośrednich a wspieranie rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Energetyka Rozproszona, (8), 49–59. https://doi.org/10.7494/er.2022.8.49