Kurtyka, M. (2022). Energetyka rozproszona jako element uniezależniania Polski od zewnętrznych wstrząsów. Energetyka Rozproszona, (8), 41–47. https://doi.org/10.7494/er.2022.8.41