Worek, B., Micek, D. ., & Kocór, M. (2022). Aspekty społeczne i kulturowe w Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku. Energetyka Rozproszona, (8), 23–30. https://doi.org/10.7494/er.2022.8.23