Andrzej, C., Marcin, J., & Andrzej, K. (2022). Strategia energetyki rozproszonej – ścieżka do finalnego dokumentu. Energetyka Rozproszona, (8), 7–10. https://doi.org/10.7494/er.2022.8.7