Kopeć, S. (2022). Wstęp. Energetyka Rozproszona, (8), 5–6. Pobrano z https://journals.agh.edu.pl/er/article/view/5145