Popczyk, J. (2022). Wręczenie nagrody Kreator Nowej Energetyki – przemówienie laureata, prof. Jana Popczyka. Energetyka Rozproszona, (8), 75–77. https://doi.org/10.7494/er.2022.8.75