Czerniejewski, B., & Heller, K. (2022). Analiza SWOT i TOWS wybranych aspektów rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Energetyka Rozproszona, (7), 7–18. https://doi.org/10.7494/er.2022.7.7