Skomudek, W. (2021). Wpływ energetyki rozproszonej na proces kształtowania elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego. Energetyka Rozproszona, (5-6), 69–73. https://doi.org/10.7494/er.2021.5-6.69