Piotrowski, A. J. (2021). Drabina integracji w stabilizacji systemu energetyki rozproszonej. Energetyka Rozproszona, (5-6), 39–50. https://doi.org/10.7494/er.2021.5-6.39