Szczucka, A., Lisek, K., Worek, B., Kocór, M., & Micek, D. (2023). Sieć SKER i jej otoczenie – analiza wzorców komunikacji i powiązań z wykorzystaniem analizy sieci społecznych. Energetyka Rozproszona, (4), 71–85. https://doi.org/10.7494/er.2021.4.71