Nowak, W. (2023). Układy poligeneracyjne do skojarzonej produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Energetyka Rozproszona, (4), 63–70. https://doi.org/10.7494/er.2021.4.63