Topolski, Łukasz. (2023). Wpływ mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybrane parametry jakości energii elektrycznej oraz pracę agregatów w sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia. Energetyka Rozproszona, (4), 41–62. https://doi.org/10.7494/er.2021.4.41