Piech, K., Hanzelka, Z., & Dybowski, P. (2023). Klastry energii – szanse i bariery rozwoju. Podsumowanie badania ankietowego. Część 3: Instytucje zainteresowane rozwojem energetyki rozproszonej w Polsce. Energetyka Rozproszona, (4), 7–17. https://doi.org/10.7494/er.2021.4.7