Nowak, W. (2020). Małe urządzenia kogeneracyjne do zastosowania w budownictwie jedno- i wielorodzinnym oraz obiektach użyteczności publicznej. Energetyka Rozproszona, (2), 71–77. Pobrano z https://journals.agh.edu.pl/er/article/view/4724