Nowak, W. (2020). Układy poligeneracyjne do skojarzonej produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Energetyka Rozproszona, (2), 61–69. Pobrano z https://journals.agh.edu.pl/er/article/view/4723