(1)
Suwała, W.; Wyrwa, A.; Tokarski, S. Ścieżki Transformacji Polskiej Energetyki. er 2023, 7-16.