(1)
Będkowski-Kozioł, M. Regulacja Prawna W Zakresie Budowy I Eksploatacji Linii bezpośrednich a Wspieranie Rozwoju Energetyki Rozproszonej W Polsce. er 2022, 49-59.