(1)
Kurtyka, M. Energetyka Rozproszona Jako Element uniezależniania Polski Od zewnętrznych wstrząsów. er 2022, 41-47.