(1)
Andrzej, C.; Marcin, J.; Andrzej, K. Strategia Energetyki Rozproszonej – ścieżka Do Finalnego Dokumentu. er 2022, 7-10.