(1)
Czerniejewski, B.; Heller, K. Analiza SWOT I TOWS Wybranych aspektów Rozwoju Energetyki Rozproszonej W Polsce. er 2022, 7-18.