(1)
Piotrowski, A. J. Drabina Integracji W Stabilizacji Systemu Energetyki Rozproszonej. er 2021, 39-50.