(1)
Szczucka, A.; Lisek, K.; Worek, B.; Kocór, M.; Micek, D. Sieć SKER I Jej Otoczenie – Analiza wzorców Komunikacji I powiązań Z Wykorzystaniem Analizy Sieci społecznych. er 2023, 71-85.