(1)
Nowak, W. Układy Poligeneracyjne Do Skojarzonej Produkcji Energii Elektrycznej, ciepła I chłodu. er 2023, 63-70.