(1)
Topolski, Łukasz. Wpływ Mikroinstalacji Fotowoltaicznych Na Wybrane Parametry jakości Energii Elektrycznej Oraz Pracę agregatów W Sieci Dystrybucyjnej Niskiego napięcia. er 2023, 41-62.