(1)
Piech, K.; Hanzelka, Z.; Dybowski, P. Klastry Energii – Szanse I Bariery Rozwoju. Podsumowanie Badania Ankietowego. Część 3: Instytucje Zainteresowane Rozwojem Energetyki Rozproszonej W Polsce. er 2023, 7-17.