[1]
Będkowski-Kozioł, M. 2022. Regulacja prawna w zakresie budowy i eksploatacji linii bezpośrednich a wspieranie rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Energetyka Rozproszona. 8 (grudz. 2022), 49–59. DOI:https://doi.org/10.7494/er.2022.8.49.