[1]
Kopeć, S. 2022. Wstęp. Energetyka Rozproszona. 8 (grudz. 2022), 5–6.