[1]
Popczyk, J. 2022. Wręczenie nagrody Kreator Nowej Energetyki – przemówienie laureata, prof. Jana Popczyka. Energetyka Rozproszona. 8 (grudz. 2022), 75–77. DOI:https://doi.org/10.7494/er.2022.8.75.