[1]
Topolski, Łukasz 2023. Wpływ mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybrane parametry jakości energii elektrycznej oraz pracę agregatów w sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia. Energetyka Rozproszona. 4 (sie. 2023), 41–62. DOI:https://doi.org/10.7494/er.2021.4.41.