[1]
Nowak, W. 2020. Małe urządzenia kogeneracyjne do zastosowania w budownictwie jedno- i wielorodzinnym oraz obiektach użyteczności publicznej. Energetyka Rozproszona. 2 (cze. 2020), 71–77.