Author Details

Arabas, Piotr, 1. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Instytut Badawczy, ul. Wąwozowa 18, 02-796 Warszawa 2. Politechnika Warszawska, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Poland

  • Vol 15, No 3 - Articles
    Network Resilience Analysis: Review of Concepts and a Country-Level. Case Study
    Abstract  PDF