Dadel, Przemysław, Mariusz Balawajder, Dominik Radziszowski, and Krzysztof Zieliński. 2014. “Adaptive SOA Stack-Based Business Process Monitoring Platform”. Computer Science 15 (2):173. https://doi.org/10.7494/csci.2014.15.2.173.