Michalik, Kazimierz, Krzysztof Banaś, Przemysław Płaszewski, and Paweł Cybulka. 2013. “Modular FEM Framework "ModFem" For Generic Scientific Parallel Simulations”. Computer Science 14 (3):513. https://doi.org/10.7494/csci.2013.14.3.513.