(1)
Duch, W.; Nowak, W.; Meller, J.; Osiński, G.; Dobosz, K.; Mikołajewski, D.; Wójcik, G. M. COMPUTATIONAL APPROACH TO UNDERSTANDING AUTISM SPECTRUM DISORDERS. csci 2012, 13, 47.